Project

Ontwikkeling van biofilm-gebaseerde fermentatietechnologieën voor carbon capture and utilization

Code
3S046619
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
    • Environmental technologies
    • Fermentation
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
fermentatietechnologieën
 
Projectomschrijving

Koolstofdioxide (CO2) is het belangrijkste antropogene broeikasgas en draagt substantieel bij aan dringende milieukwesties zoals de opwarming van de aarde en de verzuring van de oceanen. De helft van de Vlaamse CO2-emissies wordt uitgestoten door grote puntbronnen dewelke een aantrekkelijke opportuniteit vormen voor carbon capture and utilization (CCU). CCU streeft ernaar koolstofhoudende gassen om te zetten in producten met een toegevoegde waarde, waardoor de uitstoot ervan vermeden wordt. Dit project focust op het begrijpen van de drijfveren achter biofilmvorming in homoacetogenen, hun onderliggende mechanismen en strategieën om hun activiteit te maximaliseren met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van biofilm-gebaseerde CCU processen. Hiertoe zullen we twee microbiële CCU-routes bestuderen, namelijk de directe fermentatie van CO2-houdende gassen, en de indirecte conversie van CO2-houdende gassen tot methanol gevolgd door methanolfermentatie. Eerst zullen we de drijfveren voor biofilmvorming en hun onderliggende mechanismen bestuderen, wat cruciaal is voor de nauwkeurige controle van biofilmvorming. Vervolgens zullen we de activiteit van biofilms in bioproductiesystemen karakteriseren en mathematische biofilmmanagement strategieën ontwikkelen om de activiteit te maximaliseren. Ten slotte worden de ontwikkelde principes op labo-schaal gevalideerd. Met deze aanpak willen we de weg plaveien voor homoacetogene, biofilm-gebaseerde productieprocessen met CO2 als grondstof.