Project

Productie van biobrandstoffen en chemicaliën via Ni-Cu-gekatalyseerde hydrodeoxygenering van furfural en zijn aldolcondensatie producten

Code
3S042419
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Biological energy
    • Heterogeneous catalysis
    • Chemical kinetics and thermodynamics
    • Sustainable and environmental engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
biobrandstoffen
 
Projectomschrijving

Door de uitputting van de fossiele grondstoffen en hun milieuproblematiek is er een nood aan alternatieve grondstoffen, die bij voorkeur van hernieuwbare aard zijn. Lignocellulose is een vlot beschikbaar type biomassa dat niet concurreert met de voedingsindustrie. Met behulp van aldolcondensatie en hydrodeoxygenering (HDO) kan de biomassa omgezet worden in zowel vliegtuig- en dieselbrandstoffen als chemicaliën. De huidige generatie van HDO katalysatoren is echter nog altijd gebaseerd op degene die gebruikt worden in de petroleumindustrie, terwijl de biomoleculen chemisch verschillend zijn van de petroleumgebaseerde moleculen. Het doel van dit projectvoorstel is om die katalysatoren te vervangen door Ni-Cu katalysatoren die specifiek ontworpen worden voor deze hernieuwbare bronnen. Er wordt verwacht dat dit leidt tot een toename in katalytische activiteit, een lagere energieconsumptie voor het proces, een betere sturing richting de gewenste producten en een verminderde kost voor de verkregen producten. Ten tweede zal een simulatieprogramma ontworpen worden dat in staat is richtlijnen te geven over de nodige zuiverheid van de voeding, de optimale katalysator en reactiecondities. Het model zal weergeven hoe op een efficiënte manier een product bekomen kan worden dat voldoet aan de specificaties die opgelegd zijn op basis van de marktvraag.