Project

Ontwikkeling en studie van peptide-gebaseerde hydrogel systemen voor de vertraagde afgifte van therapeutische proteïnen.

Code
3S041819
Looptijd
01-11-2019 → 28-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthesis of materials
    • Bio-organic chemistry
    • Organic chemical synthesis
Trefwoorden
therapeutische proteïnen
 
Projectomschrijving

Vandaag de dag, vormen proteïnen een belangrijke klasse van geneesmiddelen. Niet alleen zijn ze belangrijk voor de behandeling van levensbedreigende ziektes zoals hepatitis, ook spelen ze een rol in de behandeling van chronische aandoeningen zoals astma en eczeem. Proteïnen worden echter snel afgebroken in het lichaam en frequente administratie is noodzakelijk. In dit project willen we een recent ontwikkeld peptide-gebaseerd hydrogel systeem optimaliseren zodanig dat het gebruikt kan worden voor de vertraagde afgifte van proteïnen zoals Galectine 10, een proteïne dat een rol speelt bij luchtweginfecties en het TSLPR-IL-7Rα fusie proteïne, relevant in de context van astma en eczeem behandelingen. Injecteerbaarheid, biodegradeerbaarheid, biocompatibiliteit en het afwezig zijn van cytotoxiciteit, karakteriseren dit hydrogel systeem. In dit project zal het oorspronkelijk ontwikkelde hexapeptide systeem geoptimaliseerd worden door van de huidige aminozuur sequentie een 12-meer te bereiden, waarin de twee hexapeptides rechtstreeks aan elkaar worden gelinkt, maar ook door ze te verbinden via een deoxycholine derivaat. Vervolgens zullen de proteïnen ook covalent gebonden worden met de gelerende peptide sequentie. Het succes van deze biogel aanpak zal vergeleken worden met de co-formulatie strategie waar de proteïnen niet covalent gebonden worden in de hydrogel. Zo hopen we data te genereren die de gunstige eigenschappen van ons recent ontwikkelde hydrogel platform illustreren.