Project

AECOstore: naar een webgebaseerd ecosysteem voor bestaande gebouwen

Acroniem
AECOstore
Code
3S040919
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Information retrieval and web search
  • Engineering and technology
    • Sustainable building
    • CAAD and digital architecture
Trefwoorden
ecosysteem
 
Projectomschrijving

Zo’n 80% van de residentiële gebouwen in Vlaanderen is gebouwd voor 1990. Gezien het huidige tempo van renovatieprojecten, kunnen de klimaatambities voor 2050 enkel worden gehaald indien het aantal renovaties verdrievoudigt en de efficiëntie van de projecten drastisch stijgt, ook na oplevering. Vooral bekend vanwege de productiviteitsboost bij nieuwbouwprojecten, hebben digitale technologieën ook heel wat potentieel voor bestaande gebouwen. Dit potentieel kan momenteel echter maar zelden verzilverd worden, doordat veelgebruikte technologieën niet altijd een antwoord hebben op problemen rond data-onzekerheden, interdisciplinariteit, samenwerking en meer. In dit project focussen we op het beantwoorden van deze moeilijkheden, door digitale renovatieprojecten in een web-omgeving te brengen. Dit ‘Linked Building Data’ (LBD) concept wordt internationaal gezien als het laatste niveau van digitale projectondersteuning. Ons einddoel is het opzetten van een online ecosysteem voor Linked Data-gebaseerde renovatieprojecten. Elk project heeft zijn eigen online ‘data-graph’, waarvan de informatie kan gebruikt worden door verschillende modulaire applicaties, beschikbaar in een ‘AECO app store’ (Architecture, Engineering, Construction en Operations). Ons ecosysteem ondersteunt het opzetten van een netwerk van dergelijke apps, die elk afzonderlijk instaan voor één aspect van het (ver)bouwproces en het beheer achteraf: van beheer en simulaties tot automatische controle van wetgeving.