Project

Determinanten en effecten van sociaal-etnische segregatie in het basisonderwijs

Code
3G040908
Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied sociology
  • Policy and administration
  • Social psychology
  • Social stratification
  • Social theory and sociological methods
  • Sociology of life course, family and health
  • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
basisonderwijs segregatie
 
Projectomschrijving

De centrale doelstelling van dit onderzoeksproject is inzicht te krijgen in de omvang, oorzaken en gevolgen van sociaal-etnische segregatie in het basisonderwijs in Vlaanderen. De sociaal-etnische segregatie in het onderwijs wordt om verschillende redenen als een maatschappelijk probleem beschouwd, maar toch bestaat er amper wetenschappelijk onderzoek over in Vlaanderen. Dit project wil ten eerste nagaan hoe verspreid het fenomeen van sociaal-etnische segregatie in Vlaanderen eigenlijk is. Ten tweede wil het een antwoord bieden op de vraag wat de determinanten zijn van sociaal-etnische segragatie in Vlaamse basisscholen. Ten slotte is het de bedoeling te onderzoeken wat de effecten zijn van deze sociaal-etnische segregatie.