Project

publicatie IWT-noden van hoogtechnologische starters

Code
179NV019
Looptijd
01-01-2009 → 30-06-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
high tech startups
 
Projectomschrijving

High tech starters worden vaak aanzien als belangrijkste bron van waardecreatie, innovatie en tewerkstelling binnen een economie. Onderzoek toont echter aan dat slechts een beperkt percentage van deze starters instaat voor het belangrijkste aandeel in tewerkstellings- en welvaartscreatie. Heel wat hoogtechnologische starters groeien niet. De belangrijkste reden hiervoor blijkt te liggen in het feit dat deze starters moeilijk toegang hebben tot middelen, zoals financiële, technologische en menselijke middelen, die hen moeten toelaten te groeien.
Deze innovatiestudie wil enerzijds een duidelijk zicht scheppen op de innovatienoden van hoogtechnologische starters in Vlaanderen. Daarnaast willen we onderzoeken wat de determinanten zijn van deze innovatienoden. Bijvoorbeeld: hebben groeiers andere innovatienoden dan niet-groeiers? Bepaalt de marktstrategie de innovatienoden? Of eerder de samenstelling van het team en de mate waarin financiering opgehaald werd? De innovatiestudie zal gebaseerd zijn op data die eerder verzameld werd binnen een IWT-project.
Hierbij vertrekken we vanuit wat geweten is over innovatienoden in de innovatie-en ondernemerschapsliteratuur. Zo stelt Kazanijan dat hoogtechnologische starters een levenscyclus volgen, en dat de problemen waarmee deze starters geconfronteerd worden sterk afhankelijk zijn van de fase in de levenscyclus. Hij maakt hierbij een onderscheid tussen initiatiefase, ontwikkelingsfase en groeifase. Heydebreck, Klofsten en Maier identificeren dan weer vier types diensten: technologie-gerelateerde diensten, markt-gerelateerde diensten, financieringsgerelateerde diensten en "softe" diensten.