Project

Stochastische benadering voor het bepalen van de impact van klimaatsverandering op de gebouwschil door middel van referentie jaren

Looptijd
01-11-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Climate change
  • Engineering and technology
    • Sustainable building
    • Building physics
    • Built heritage and renovation
Trefwoorden
klimaatsverandering
 
Projectomschrijving

Het thema van klimaatsverandering is onlosmakelijk verbonden met de hedendaagse mentaliteit. Naast de socio-economische consequenties van klimaatsopwarming, neemt ook het bewustzijn omtrent de impact van klimaatsverandering op de bouwsector toe. Veel studies focussen op de verwarmings- en koelingsvraag van gebouwen. Er zijn slechts een handvol studies over prematuur falen van de gebouwschil ten gevolge van vochtinfiltratie, rekening houdend met klimaatsverandering. Vooral onderzoek gebaseerd op hygrothermisch modelleren blijft eerder zeldzaam. Daarnaast is er momenteel geen state-of-the-art aanpak om informatie over klimaatsverandering te implementeren in HAM simulaties. Om antwoord te bieden op dit ontbrekend topic in het onderzoeksdomein, streeft dit project naar het ontwikkelen van een methodologie om representatieve klimatologische randvoorwaarden te selecteren, alsnog om preliminaire richtlijnen op te stellen om klimaatsverandering in rekening te brengen bij HAM simulaties voor zowel onderzoeksinstellingen als de bouwindustrie.