Project

technopreneurship voor iedereen

Code
174F05613
Looptijd
01-10-2013 → 31-12-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
technopreneurship
 
Projectomschrijving

Hierbij hebben wij op verschillende plaatsen de rollen omgekeerd om zowel ondememerschap als

ondememingszin aan te moedigen. In de plaats van als lesgevers opdrachten te verzinnen, vragen

wij nu aan de studenten dat ze zelf met een aantal voorstellen op de proppen komen. Deze

voorstellen moeten in aanmerking kunnen komen als integratieopdracht (zij moeten dus rekening

houden met de randvoorwaarden zoals die vermeld staan in de oproep voor projectvoorstellen). Dan

moeten ze op zoek gaan naar een lesgever die bereid is om deze projecten te coachen en daarbij

zullen ze de nodige overtuigingskracht moeten hebben. Ze moeten hun idee als het ware pitchen bij de lesgevers.

De bedoeling is om de studenten ondernemender te maken door hen uit hun comfortzone te duwen

en ze initiatief te laten nemen. In de beginperiode waren de studenten onwennig, nu staan ze te popelen om het technopreneurial te kunnen aanvatten. Daar waar het vroeger om een yak in een bepaalde afstudeerrichting van de opleiding burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen ging, zal het technopreneurial Yak vanaf 2015 verplicht zijn voor alle masterstudenten burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen (op vraag van de studenten zelf).