Project

Totale Knieprothese: verbetering van de resultaten en patiëntentevredenheid door evidence-based patiëntenselectie