Project

Bouwen op Biobasis

Acroniem
BBoBB
Code
41T06723
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2026
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Biomaterials
  • Natural and biocomposites
  • Materials processing
  • Systems design
Trefwoorden
Biodesign
 
Projectomschrijving

Niet alleen wat we kunnen doen, maar vooral wat we willen doen is wat telt om mondiale en NSR-uitdagingen aan te pakken.

De overgang naar een circulaire economie is een belangrijk middel om te werken aan de klimaatuitdaging, met het vooruitzicht op nieuwe bedrijfsmodellen. Daarom biedt het gebruik van biobased materialen in de bouw (gebouwde omgeving, interieurbouw en civiele techniek) een unieke kans.

Een aantal koplopers is zich bewust van de urgentie en kansen van biobased materialen, maar loopt tegen verschillende obstakels aan om verdere stappen te zetten. BBoBB gaat over het ontwikkelen, versterken en demonstreren van waardeketens voor biobased bouwen en productontwikkeling, zodat iedereen in de keten - van boer tot bouwer/ontwerper - een gezamenlijke bijdrage kan en wil leveren aan de uitdagingen van deze tijd.

Overkoepelende obstakels die op dit moment worden ervaren zijn van organisatorische, technische en juridische aard:

 • Gebrek aan goed georganiseerde waardeketens
 • Versnipperde en deels ontbrekende kennis en gegevens
 • Faciliterend overheidsbeleid, wetten en regels
 • Bewustwording bij verschillende partijen in de keten
 • Financiële haalbaarheid van biobased bouwmaterialen

Het doel van BBoBB is om deze uitdagingen in de NSR aan te pakken door het ontwikkelen van een transnationale aanpak voor de valorisatie van biogebaseerde waardeketens. Dit zal worden gedemonstreerd in 5 regionale pilots, waar ontwikkelde methoden en bedrijfsmodellen daadwerkelijk worden toegepast.

Het doel van BBoBB is om deze uitdagingen in de NSR aan te pakken door een transnationale aanpak te ontwikkelen voor de valorisatie van biogebaseerde waardeketens. Dit zal worden gedemonstreerd in 5 regionale pilots, waar ontwikkelde methoden en bedrijfsmodellen daadwerkelijk worden toegepast. Dit wordt bereikt door verschillende activiteiten gericht op versterking en opschaling, met een focus op governance en beleid (WP1); demonstratie van kosten en baten (WP2); ontwerp en bewustwording (WP3).

De structuur van de activiteiten en de samenstelling van het projectpartnerschap zorgen ervoor dat alle partijen in de keten kunnen worden samengebracht. De transnationale samenwerking en uitwisseling van kennis biedt zo een schaalsprong om zowel economische als ecologische impact te creëren met de toepassing van biobased materialen.

 
Rol van UGent
Onze belangrijkste rol in het project heeft betrekking op WP3. Specifiek: Het samen met DRK ontwerpen van ontwerptrajecten voor het toepassen van de materialen/technologieën die door de partners worden aangeleverd.Het uitvoeren van twee trajecten van 6 maanden ter ondersteuning van de front-end verkenningen van de potentiële toepassingen en kwaliteiten van de materialen/technologieën in kwestie. NSR-workshop ontwerpen en organiseren. User-centered design sessies om de ervaringskwaliteiten van de materialen/technologieën die door de partners worden aangereikt beter te beoordelen. Toch nemen we ook deel aan andere WP's, met de volgende bijdrage: Literatuurstudie met betrekking tot ontwerpaspecten van de materialen/technologieën die door de partners worden aangeboden om ze over te zetten in educatieve programma's (WP1). Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe business modellen voor de bio- en circulaire economie (WP2).
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Regional Development Fund, ERDF. Neither the European Union nor the authority can be held responsible for any use the may be made of the information contained therein.