Project

Energie- en CO2-besparingen voor havens

Looptijd
01-09-2017 → 31-08-2020
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Renewable power and energy systems engineering
    • Solar energy
    • Wind energy
    • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
energiebesparing cO2-besparing havens
 
Projectomschrijving

Ontwikkelen, testen en valideren van verschillende methoden, hulpmiddelen en concepten en het realiseren en demonstreren van bewezen en innovatieve toepassingen voor energie-efficiëntie, specifieke kustgerelateerde hernieuwbare energiebronnen en energieopslag op een zodanige wijze dat kleine en middelgrote havens deze technologieën zullen gebruiken en gebruiken veel meer, start energycooperaties met alle lokale belanghebbenden (in en buiten havens) en zijn in staat om hun koolstofemissies aanzienlijk te verminderen.