Project

Maken van een ruimtelijke quickscan voor het frontzonelandschap

Code
21H09111
Looptijd
01-01-2011 → 31-10-2011
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Urban and regional design, development and planning
Trefwoorden
gebiedsgericht beleid wereldoorlog 1 ruimtelijke planning
 
Projectomschrijving

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen voerde het Labo S een studie uit naar de knelpunten tussen WO1-erfgoed en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het frontzonelandschap. De studie is een gebiedsdekkende scan van het frontzonelandschap met daarbij aansluitend een gedetailleerder onderzoek op 7 vooraf bepaalde sites, en heeft als doel de ruimtelijke uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de streek in kaart te brengen.