Project

ActiLub - Active Control of Lubricant Temperature in Individual Bearings

Acroniem
ActiLub
Code
180S3420
Looptijd
01-05-2021 → 31-10-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Manufacturing automation
    • Manufacturing management
    • Manufacturing process planning
    • Manufacturing systems
Trefwoorden
elektromechanica
 
Projectomschrijving

Krachtige, hoogperformante elektromechanische systemen (b.v. weefgetouwen, compressoren, transmissiekasten, aandrijflijnen, ...) hebben oliesmering nodig om wrijving en resulterende slijtage in een contact tussen twee oppervlakken te verminderen en om warmte efficiënt af te voeren. Deze systemen bestaan ​​uit verschillende types oliegesmeerde lagers, die doorgaans onder verschillende en/of dynamisch variabele omstandigheden werken (i.e. variabele belasting, snelheid, temperatuur). Idealiter zijn de smeereigenschappen aangepast aan deze bedrijfsomstandigheden. In de praktijk wordt in de meeste machines echter slechts één oliecircuit gebruikt voor meerdere lagers te smeren, waardoor de smeringseigenschappen in ieder lager suboptimaal zijn Dit impliceert hogere Total-Cost-of-Ownership (TCO) als gevolg van verminderde energie-efficiëntie, kortere levensduur van componenten en meer onderhoud en stilstand.

In ActiLUB zullen strategieën ontwikkeld worden om de lokale thermomechanische eigenschappen van het smeermiddel (d.w.z. viscositeit, dichtheid, thermische geleidbaarheid, soortelijke warmte) per lager (groep) actief te beïnvloeden en te optimaliseren d.m.v. actieve controle van de smeermiddeltemperatuur en -debiet. Om dit te realiseren zal worden gebruik gemaakt van conditionering van smeermiddeltoevoer en de lager-loopvlakken door middel van geïntegreerde verwarmings-  en koelelementen.

Teneinde de wetenschappelijke en technologische barrières die dergelijk strategie mogelijk maken, te overwinnen, is het ontwerp van nauwkeurige multischaal-modellen die de thermomechanische smeereigenschappen op contact- en lager-niveau volledig bepalen, en de ontwikkeling van de juiste actieve temperatuurregelstrategieën essentieel. Indien succesvol, zal dit project het smeercircuit veranderen in een actief gecontroleerd systeem met sense, control en act-mogelijkheden die kunnen worden geïntegreerd in combinatie met standaard lagers.