Project

De grondsystemen onder globale verandering

Acroniem
12C00412
Looptijd
01-10-2012 → 31-12-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
bodemsystemen
 
Projectomschrijving

Het doel van ons onderzoek consortium is het begrip en de kwantificering van de feedback tussen de bodem-systeem en sediment, voedingsstoffen, water en koolstoffluxen in reactie op antropogene forcering op tijdschalen variërend van het decennium tot de millennium. Voordat dit kan worden bereikt op wereldschaal, moet de wisselwerking tussen de bodemcomponenten over verschillende tijds- en ruimtelijke schalen worden geïdentificeerd casestudiegebieden duidelijke en verschillende menselijke ingrepen.