Project

Studie van de signalisatiecascades tijdens de inductie van antibioticaresistentie van Stenotrophomonas maltophilia