Project

Rationele valorizatie van plastic afval door middel van een gecombineerd reactor en katalysator ontwerp

Looptijd
01-01-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Heterogeneous catalysis
    • Homogeneous catalysis
Trefwoorden
plastic afval
 
Projectomschrijving

Europa probeert de overgang te maken naar een schone, circulaire economie. Plasticafval is een van de
primaire zorgen omdat "de lus" niet kan worden gesloten door mechanische recycling, terwijl hergebruik wel het geval is
slechts in beperkte mate uitvoerbaar. Dit maakt dat katalytische chemische recycling, het onderwerp hiervan
project, is zeer waarschijnlijk een van de belangrijkste technologieën voor onze toekomst. Echter, de beperkte
fundamenteel inzicht in het optimale ontwerp van zowel katalysator als reactor ontbreekt. daarom
nieuwe reactoren moeten zodanig zijn ontworpen dat ze kunststofafval kunnen omzetten in waardevolle gasvormige of vloeibare afvalstoffen
producten. Hierin wordt de katalytische pyrolyse van afvalplastics bestudeerd. Hoewel veelbelovend, is deze route
uitdagend als de betrokken katalyse vereist intieme katalysatoren ontwerp, terwijl een gecontroleerde
pyrolyse vereist een zorgvuldig reactorontwerp. Door goed gekozen experimenten in combinatie uit te voeren
met theoretisch werk moeten optimale chemische recyclingstrategieën op verschillende schalen worden geëvalueerd
om inzicht te krijgen in de onderliggende fundamentals. De creativiteit en expertise van KUL en UGent in
experimenten en modellering zullen nieuwe baanbrekende resultaten en concepten opleveren. Alleen dit
De EU-ambities voor een circulaire economie kunnen worden verwezenlijkt.