Project

Harmonie en conflict in intergroep relaties: het effect van intergroep contact op collectieve actie bij leden van bevoordeelde en benadeelde groepen