Project

Harmonie en conflict in intergroep relaties: het effect van intergroep contact op collectieve actie bij leden van bevoordeelde en benadeelde groepen

Code
01P10214
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Parenting and family education
    • Specialist studies in education
Trefwoorden
conflict relaties
 
Projectomschrijving

Er is veel wetenschappelijke aandacht in de psychologie van vooroordelen en hoe het kan worden verminderd geweest. Intergroepscontact theorie (Allport, 1954) geldt dat intergroepscontact tot afbreuk reductie. Echter, andere wetenschappers gemeld dat positief contact verzwakt de bereidheid van leden van kansarme groepen om deel te nemen aan collectieve actie die de maatschappelijke positie van hun groep verbetert. Het huidige onderzoeksvoorstel ligt op het kruispunt van de studie van intergroep contact en collectieve actie en zal onderzoeken hoe intergroepscontact tussen leden van achtergestelde en bevoordeelde groepen invloed op hun bereidheid om deel te nemen aan collectieve actie. We verwachten dat, hoewel positieve intergroepscontact collectieve actie bij kansarme leden van de groep afneemt, zal positieve intergroepscontact bereidheid leden van bevoordeelde groep voor solidaire actie te vergroten. Verder onderzoeken we de effecten van negatieve contact en te anticiperen op de negatieve contact effecten op niet-normatieve collectieve actie onder de leden van achtergestelde groepen en over de status-quo optreden van leden van bevoordeelde groepen. We zullen ook de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan deze effecten (bijvoorbeeld, groep op basis van woede en outgroup sympathie), alsook de vraag of de effecten van intergroepscontact collectieve actie is afhankelijk van bepaalde individuele kenmerken (zoals autoritarisme). We maken gebruik van een combinatie van experimentele en (longitudinaal) onderzoek studies.