Project

Ontwikkeling van een innovatieve klasse van tumoromgeving-modulerende geneesmiddelen voor kankers met een hoog risico op uitzaaing

Code
F2020/IOF-StepStone/056
Looptijd
01-09-2020 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Drug discovery and development not elsewhere classified
Trefwoorden
Farma geneesmiddelontwikkeling kanker uitzaaiingen invasie tumoromgeving adjuvant kankergeassocieerde fibroblasten chalcon preklinisch in vivo efficaciteit werkingsmechanisme
 
Projectomschrijving

We hebben drie series van nieuwe anti-invasieve moleculen ontdekt, gekarakteriseerd en gepatenteerd die potentieel hebben als een nieuwe klasse therapeutica die in combinatie met antiproliferatieve middelen een significante reductie van de morbiditeit en mortaliteit kunnen teweeg brengen in solide tumoren met een hoog risico op uitzaaiingen. Het werkingsmechanisme van deze verbindingen is gedifferentieerd ten opzichte van dat van moleculen in ontwikkeling door derden. Een breed UGent consortium is gefocust op de preklinische ontwikkeling van deze moleculen tot op het punt dat ze commerciële waarde krijgen en klaar zijn voor klinische ontwikkeling. Het doel van dit Stepstoneproject is om een complementair pakket van drug discovery elementen samen te stellen dat een investeerbare opportuniteit vormt voor een fysiek spin-off bedrijf dat deze moleculen naar de kliniek kan brengen.