Project

Een persoonlijke, gedistribueerde radiofrequente exposimeter

Code
179P03416
Looptijd
01-02-2016 → 31-01-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
Trefwoorden
radiofrequent exposure
 
Projectomschrijving

Het meten van persoonlijke blootstelling aan elektromagnetische straling is een domein dat aan belang wint binnen het RF onderzoek. Deze blootstelling wordt gemeten door exposimeters die op het lichaam gedragen worden en de invallende elektrisch veldsterktes in verschillende frequentiebanden meten. In het doctoraatsonderzoek van Arno Thielens werd aangetoond dat de vandaag gebruikte toestellen een te grote meetonzekerheid vertonen en een aantal nadelen bezitten die een juiste meting van de invallende elektrische veldsterktes verhindert. Tijdens het doctoraatsonderzoek werd een eerste prototype van een persoonlijke, gedistributeerde exposimeter ontwikkeld, bestaande uit verschillende RF nodes die op het lichaam gedragen worden. Door het gebruik van meerdere nodes heeft dit toestel een veel lagere meetonzekerheid dan de bestaande alternatieven. Het prototype kan echter enkel meten in één frequentieband en is dus niet in staat om de volledige persoonlijke blootstelling aan RF EMV op te meten.