Project

Een diachrone en ruimtelijk-analystische benadering van taalkundige micro-variatie in het Kikongo dialectcontinuüm.