Project

Integratie van analoge en numerieke modellering met afstandwaarneming om intrusieve uitbarstingprocessen te bestuderen, met aandacht voor de topografische invloed op risico's