Project

Management van Azolla species in natuurlijke en landbouwkundige omgevingen

Code
01DI0113
Looptijd
01-11-2013 → 31-10-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
Ecologische modellering beheer van moerasgebieden Azolla filiculoides
 
Projectomschrijving

Deze studie onderzoekt tot op welk niveau de waterkwaliteit en de structurele karakteristieken van een moerassig gebied invloed hebben op Azolla in het Selkeh moeras (in Iran). Dit project focust zich op Azolla filiculoides Lam., een invasieve exoot van moerassige gebieden. Deze studie presenteert een methode voor het selecteren van de belangrijkste verklarende variabelen voor het behoud van moerasgebieden, de restauratie ervan en beheersprogramma’s.