Project

Ontwikkeling van analytische methoden voor de kwantitatieve bepaling van beta-agonisten en de bepaling van de detectie tijden aftertherapeutic gebruik

Code
42C07807
Looptijd
15-12-2007 → 14-12-2009
Financiering
Internationale middelen: wereldwijde instellingen
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Respiratory medicine
    • Respiratory medicine
    • Respiratory medicine
Trefwoorden
beta-agonisten
 
Projectomschrijving

Beta-agonisten zijn stoffen die veelvuldig worden gebruikt voor de behandeling van astma. Deze medicijnen worden meestal toegediend door inhalatie of aërosol, poeder of oplossing verneveld. Naast de belangrijkste farmacologische effect, bij hogere doses, bijwerkingen van het gebruik van deze producten leiden tot een anabole werking. Vandaar misschien beta-2-agonisten worden misbruikt voor hun stimulerende werking op de ademhaling en de groei bevorderende werking wanneer het wordt toegediend in hogere doseringen. Als gevolg daarvan heeft het WADA het gebruik van deze drugs in de sport verboden. Uitzonderingen formoterol, salbutamol, fenoterol, salmeterol en terbutaline die kan worden gebruikt door atleten als een goede medische rechtvaardiging (TUE) wordt afgegeven. Hoewel deze groep van medicatie vaak door atleten op de dopingcontrole vormen wordt verklaard deze stoffen worden niet altijd gedetecteerd. Bovendien zijn er geen minimaal vereiste prestatieniveaus (MRPL) voor laboratoria is momenteel uitgegeven door het WADA. Informatie over de uitscheiding van beta-2-agonisten in de urine na het gebruik door verschillende toedieningsroutes zou kunnen leiden tot de oprichting van MRPL levels gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Daarom zal dit project zich richten op het beheer van de verschillende beta-2-agonisten door verschillende toedieningsroutes. In dit project 5 beta-2-agonisten worden toegediend (d.w.z. salbutamol, formoterol, fenoterol, salmeterol en terbutaline) waarvan 2 hun beider bij inademing en oraal wordt toegediend. Al deze studies zullen worden uitgevoerd volgens een strikt onderzoeksprotocol, zoals goedgekeurd door een ethische commissie. Als de vermeende uitkomst van dit onderzoek is een MRPL niveau, de eerste stap van dit project is het ontwikkelen en valideren van kwantitatieve analysemethoden voor alle toegediende bèta-2-agonisten (behalve salbutamol waarvoor deze methoden die reeds bestaan).