Project

Automatische creatie van digitale assemblage instructies door operator-geïnitieerde data captatie

Acroniem
OperatorKnowledge-1
Code
180m12a18
Looptijd
01-01-2018 → 30-09-2020
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Computer architecture and networks
  • Distributed computing
  • Information sciences
  • Information systems
  • Programming languages
  • Scientific computing
  • Theoretical computer science
  • Visual computing
  • Other information and computing sciences
Trefwoorden
digitale assembly
 
Projectomschrijving

Het OperatorKnowledge-project richt zich tot de groep van assemblagebedrijven met een groot aantal kleine volumes en hun productieprocesintegrators. Het project zal de bijdrage van assemblageoperators aan het creëren en bijwerken van werkinstructies maximaliseren, omdat ze weten wat de beste gangbare praktijk is. Door een geïntegreerde stroom van informatieverzameling door directe expliciete operatorinvoer, impliciete operator-naleving en gebruik van CAD-ontwerpinformatie, worden woordinstructies gemaakt, bijgewerkt en vrijgegeven om de assemblagebedrijf de grootste betrokkenheid, beste werkpraktijk en de hoogste flexibiliteit te bieden overwinnen de last van het continu verhogen van productvariantie en assemblagecomplexiteit.