Project

Inbraak: geschikte doelenwitten in een bredere context

Acroniem
Inbraak
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
Trefwoorden
criminele gelegenheden omgevingscriminologie inbraak
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt criminele doelwitselectie vanuit een omgevingscriminologisch perspectief. Het beoogt de criminele gelegenheden die tot inbraak leiden te identificeren. Waar voorgaand onderzoek zich beperkte tot een analyse op het doelwitniveau of de bredere omgeving, combineert dit project deze niveaus (doelwitniveau, straat niveau en wijkniveau) bij de analyse van een steekproef van ingebroken en niet-ingebroken huizen.