Project

Het ontwikkelen van een lessenpakket rond de evaluatie van criminaliteitspreventie

Code
175K5621
Looptijd
01-01-2021 → 31-03-2022
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
    • Criminography and methods of criminological investigation
    • Criminological theories
    • Safety, prevention and police
Trefwoorden
Criminaliteitspreventie Evaluatie Training
 
Projectomschrijving

Het hoofddoel van deze opdracht bestaat erin om tot een lessenpakket te komen rond de evaluatie van criminaliteitspreventie, waarin zowel het educatief materiaal als de concrete training, in de vorm van een draaiboek, worden afgeleverd. Dit in overeenstemming met de reeds geïdentificeerde noden van het werkveld en de goede praktijken inzake evaluatie. Het hoofddoel van deze opdracht valt dus uiteen in twee subdoelen:

(1) Ontwikkelen van een evidence-based training/vorming omtrent de evaluatie van criminaliteitspreventie;

(2) Testen van deze training/vorming waarbij effectiviteit van de training/vorming wordt aangetoond.