Project

Het toetsen van duurzame boscertificering systemen

Code
160Z8910
Looptijd
23-12-2009 → 30-04-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
boscertificering systemen
 
Projectomschrijving

In deze studie zullen de internationale standaarden van de 2 belangrijkste boscertifieringsystemen op de Belgische markt, nl. FSC en PEFC, getoetst worden aan een gedetailleerde set van legaliteits- en duurzaamheidscriteria voor boscerificeringsystemen een voldoende garantie vormen voor de duurzame herkomst van houtproducten in het kader van het toekomstige federale aankoopbeleid voor duurzame houtproducten.