Project

Evaluatie van de prognostische waarde van de leukemische stamcellen (LSC) en pre-leukemische hematopoëtische stamcellen (HSC pre-L) voor een minimale residuele ziekte controle en klinische behandeling van kinderen met acute myeloïde leukemie patiënten