Project

'BacVirISG15' - in het kader van ERA-NET Infect-ERA JTC 2016. Het Interferon Stimulated Gene 15 (ISG15) modificatie systeem in gastheer-pathogeen interacties: mechanismes, technologie en translationeel potentieel.