Project

Synthetische optimalisatie van fosmidomycine (analogen) ter selectie van een preclinsche kandidaat die gunstige farmacodynamische eigenschappen combineert met een goede biogeschikbaarheid.