Project

European Material Stockof Flow Intelligence Service 2018

Code
41p06718
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Sustainable chemistry
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
    • Environmental science and management
Trefwoorden
materiaal
 
Projectomschrijving

Het doel van het EMFIS Network of Infrastructure-project is om partijen uit het EIT KIC RM bij elkaar te brengen die zeer ervaren zijn in het uitvoeren van uitgebreide materiaalstock-flowanalyses en die eigen conceptuele structuren voor databaseontwikkeling hebben ontwikkeld en die instrumenten voor afstemming en harmonisatie van gegevens hebben gebouwd. . Dit netwerk zal een platform bieden dat alle toekomstige projecten van het EIT KIC RM-consortium faciliteert, waarbij dataminingactiviteiten met betrekking tot materiaalstroom en voorraden een rol spelen. Er zal een nauwe samenwerking tot stand worden gebracht met DG GROW, DG JRC (Petten en Ispra) en EEA, Internationaal bronnenpanel van de VN en de OESO. Deze NoI is een aanvulling op een NoI over gegevens van primaire materialen die is opgezet door geologische onderzoeken (RMIData4Industry) en een NoI op het ondersteunings- en informatiecentrum voor duurzaamheid (SSIC), die tot doel heeft een dienst te leveren aan industriële en technologische ontwikkelaars over het ontwerp, de ontwikkeling en evalueren van innovaties die leiden tot duurzaam materialenbeheer