Project

Beheersing van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrisico: een algemene verbintenisrechtelijke theorie op basis van een rechtsvergelijkende analyse

Looptijd
01-10-2015 → 30-05-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
buitencontractuele aansprakelijkheid exoneratie risicomanagement juridisch-theoretische analyse
 
Projectomschrijving

Het doctoraat heeft twee hoofddoelen: eerst worden de theoretische modellen en concepten onderzocht die in de internationale juridische literatuur gebruikt worden om technieken tot beheersing van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrisico te analyseren. Dat zal tot basis dienen voor een verbintenisrechtelijke theorie die de situatie naar Belgisch recht kan verklaren.