Project

De auteur in het netwerk: een nieuwe kijk op hedendaags auteurschap via strips na de digitale wending

Code
1284024N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Comparative literature studies
  • Narratology
  • Visual cultures
  • Digital media
  • Painting and drawing
Trefwoorden
Duits Engels Frans Italiaans Nederlands Portugees Spaans Iconografie en beeldanalyse Surveys en enquêtering Taal- en tekstanalyse Hedendaags Azië België Centraal-Europa Noord-Amerika Noord-Europa Oceanië Oost-Europa West-Europa Zuid-Amerika Zuid-Europa stripstudies auteurschap digitale strips Kunst Literatuurwetenschap Media
 
Projectomschrijving

Dit project wil het hedendaagse auteurschap in strips onderzoeken, door na te gaan hoe het concept wordt opgevat en zich te concentreren op de manier waarop strips worden gemaakt, gedeeld en gelezen op een digitale omgeving. Strips lenen zich perfect voor dit onderzoek omdat ze zich op het snijvlak van narratieve en visuele cultuur bevinden en praktijken, symbolische apparaten en productiestructuren vertonen die vergelijkbaar zijn met, of gedeeld worden door, andere media. In het bijzonder stel ik dat strips na de digitale wending talloze recente dynamieken weerspiegelen die het bredere concept van auteurschap uitbreiden en problematiseren. Vanuit de media-archeologie en de actor-netwerktheorie kadert het project het auteurschap en reconstrueert het de verwevenheid van productie en receptie van strips. Door een nieuwe systematisering te ontwerpen en verschillende theoretische kaders te combineren, zal ik onderzoeken hoe het digitale tijdperk nieuwe netwerkdynamieken in de stripproductie naar voren heeft gebracht die verder gaan dan de auteur, en die niet alleen verband houden met vernieuwde vormen en praktijken van collectief auteurschap, maar ook met nieuwe configuraties van gedistribueerd auteurschap. Hoewel deze structuren deels zijn onderzocht in relatie tot andere mediale tradities, bieden strips nieuwe en uiteenlopende voorbeelden die de grotere kritische reflectie complexer maken.