Project

Stedelijk protest in een context van gewapend conflict: een etnografische analyse van stedelijke politieke arena's in de DR Congo.

Acroniem
CAB 2020 - Büscher
Looptijd
01-01-2020 → Lopend
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Political sociology
    • Urban sociology and community studies
    • Interest group politics
Trefwoorden
oorlog geweld stedelijk protest Congo
 
Projectomschrijving
Dit onderzoeksproject kijkt naar de link tussen geweld, conflict en stedelijk protest in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Het spectaculaire fenomeen van stedelijk protest vormt daarbij het uitgangspunt Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen en discoursen van stedelijke protestactoren over de wederkerige dynamieken van geweld en conflict te bestuderen. Dat gebeurt via een ruimtelijk, historisch en politiek-sociaal perspectief. In de context van de vervaagde dichotomie tussen macht en verzet probeert dit project te vatten hoe protest geconcipieerd en uitgevoerd wordt door een grote verscheidenheid aan actoren in stedelijk Oost-Congo. Via onderzoek bij jongeren aan de geografische en sociale rand van de stad, doelt deze studie op een completer begrip van stedelijke politieke constellaties in Congo. Het doel is om op basis van langdurig etnografisch veldwerk een subjectief begrip te creëren van hoe stedelijk protest vorm krijgt in het door conflict getekende Goma en Bukavu.