Project

Fundamenteel ontwerp van 3D reactoren: Large Eddy Simulation en Direct Numerical Simulation met gedetailleerde chemie