Project

Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloed, context interacties en context extensie