Project

beurs Anneleen Decock: Exploratie van het neuroblastoom-DNA-methyloom: identificatie van verschillen tussen biologische subgroepen en optimalisatie van biomerkerdetectie in plasma.

Code
365Y7815
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
neuroblastoma DNA
 
Projectomschrijving

Neuroblastoom is een zeldzame kindertumor die ontstaat uit immature sympathische zenuwcellen. Bij diagnose

worden de patienten ingedeeld in een specifieke risicogroep, een classificatie die gebaseerd is op een

combinatie van specifieke klinische en biologische parameters, am zo voor elke patient het meest geschikte

behandelingsprotocol op te stellen. Follow-up studies hebben echter aangetoond dat het huidige

classificatiesysteem kan leiden tot over- of onderbehandeling en dus dat bijkomende merkers nodig zijn am het

systeem verder te optimaliseren. In dit kader werd in het Centrum Medische Genetica Gent onderzoek

uitgevoerd naar de identificatie van prognostische DNA-methylatiebiomerkers. Hiertoe werden studies opgezet

om de DNA-methylatieprofielen van neuroblastoomtumoren op een genoomwijde manier in kaart te brengen met

behulp van methyl-CpG-binding domain (MBD)-sequenering, en werd een methylatie-specifieke PCR (MSP)technologie

ge"implementeerd am de ge"identificeerde kandidaatmerkers verder te evalueren. Deze studies

leidden tot de identificatie van verscheidene individuele nieuwe DNA-methylatiemerkers, alsook van een

robuuste prognostische multimerker signatuur. De gegenereerde MBD-sequeneringsdata kunnen echter ook van

belang zijn om de biologische processen die aan de basis van de tumorpathologie liggen, verder te ontrafelen.

Omwille van deze reden is het belangrijk dat deze unieke data voor andere onderzoekers beschikbaar worden

gesteld en dus eveneens voor andere (meer biologisch gerichte) doeleinden kunnen worden aangewend. Om de

waarde van de MBD-sequeneringsdata hierin verder te illustreren zal de impact van bepaalde specifieke

biologische parameters (i.e. de amplificatiestatus van het MYCN oncogen en het tumorstadium) op het

methyloom worden nagegaan. Ten slotte zal ook een nieuwe techniek, digitale droplet MSP genaamd, worden

geoptimaliseerd, die moet toelaten DNA-methylatie te detecteren in het bloed van de patient. Op deze manier

kunnen de ge"identificeerde biomerkers vertaald worden naar een klinisch bruikbare assay.