Project

Schadelijke culturele praktijken: een kritische analyse van cross-culturele discours en morele begripsvorming inzake gender, seksualiteit en lichamelijkheid.

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ethics
    • Theology and religious studies
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
  • Social sciences
    • Anthropology
Trefwoorden
schadelijke culturele praktijken gender migratie
 
Projectomschrijving

Dit project (1) onderzoekt het analytisch en strategisch potentieel van het concept ‘schadelijke culturele pratijken’; (2) heeft tot doel inzicht te verschaffen in de manier waarop vrouwen in een migratiecontext morele en culturele begripsvorming met betrekking tot gender, seksualiteit en het lichaam ervaren en negotiëren; (3) wil een alternatief kader ontwikkelen dat verschillende culturele perspectieven en epistemomigiëen incorporeert en toelaat genderongelijkheden en discriminerende praktijen te bevragen, verklaren en uitdagen.