Project

ECOsystem om de lokale FLEXibiliteit van multi-energie en e-mobiliteitsmiddelen te benutten voor netbalancering en veiligstelling van de energievoorziening