Project

Meten en modelleren van de emissies van biogene vluchtige organische stoffen door bossen in Vlaanderen

Code
3G003107
Looptijd
01-01-2007 → 30-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Sustainable chemistry
  • Plant biology
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
  • Environmental science and management
 • Medical and health sciences
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
vluchtige organische stoffen (VOC) biogene emissies atmosfeerchemie
 
Projectomschrijving

De emissies van biogene vluchtige organische stoffen (BVOS) door de vegetatie op aarde hebben een grote impact op de luchtkwaliteit en op het klimaat. Nieuwe veldmetingen gedurende het gehele groeiseizoen zijn duidelijk vereist om de emissies beter te kunnen karakteriseren en kwantificeren, voornamelijk op regionale schaal. In dit project stellen we voor om de eerste gedetailleerde experimentele studie van BVOS-emissies in België uit te voeren.