Project

CO-4-ENERGIE

Looptijd
01-01-2013 → 28-02-2014
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Power electronics
    • Energy generation, conversion and storage engineering
Trefwoorden
biomassa-stromen
 
Projectomschrijving

Op de dag van vandaag zijn er nog een heleboel biomassa-stromen die niet gevaloriseerd worden om dat ze te beperkt in omvang zijn, of mogelijk moeilijk bereikbaar zijn. Dit project wilt een blauwdruk opzetten om via een cooperatie waarin ook Sociale Economie betrokken is toch toegang te krijgen tot deze stromen en door de cooperatie zelf omgezet wordt naar hernieuwbare energie. Hierdoor zal zowel een economische, ecologische en maatschappelijke verbetering gerealiseerd worden.