Project

Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen

Looptijd
15-01-2008 → 15-10-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Urban and regional design, development and planning
    • Automotive engineering
Trefwoorden
zwakke weggebruiker vrije tram- en busbanen verkeersveiligheid
 
Projectomschrijving

Het doel is om de verkeersveiligheid van vrije tram- en busbanen in beeld te brengen en te analyseren. Er wordt vertrokken van een gedetailleerde, multidisciplinaire analyse van de ongevallen en van de identificatie van ongevalsoorzaken. Bovendien zouden uit het onderzoek een aantal algemene richtlijnen moeten geformuleerd worden voor de (her)aanleg van tram- en busbanen. Onderzoeksvragen: 1. de verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen? 2. Komt de aanleg van vrije tram- en busbanen in conflict met de veiligheid van de zwakke weggebruiker? 3. Oorzakelijke factoren verkeersongevallen op vrije tram- en busbanen? 4. Welke maatregelen en richtlijnen kunnen geformuleerd worden voor de aanleg van vrije tram- en busbanen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt?