Project

De oprichting van het Universitair Centrum Discriminatierecht

Code
110H3408
Looptijd
01-01-2008 → 31-10-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
discriminatierecht
 
Projectomschrijving

Inspelen op de stijgende nood aan onderwijs en opleiding rond 'discriminatierecht' via de oprichting van een 'Universitair Centrum Antidiscriminatierecht'

De oprichting van een Interuniversitair centrum discriminatierecht maakt het mogelijk de bestaande wetenschappelijke expertise te bundelen en nieuwe onderwijs- en onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken. De samenwerking laat het tevens toe om het centrum op termijn tot een Europees kenniscentrum te laten uitgroeien.