Project

Ongelijkheid, consumptie, en klimaatbeleid: de vraagzijde doet ertoe

Code
11PP924N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Agricultural and natural resource economics, environmental and ecological economics
    • Macroeconomic policy, macroeconomic aspects of public finance and general outlook
    • Multiple or simultaneous equation models, multiple variables
Trefwoorden
Ongelijkheid
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek bestudeert de invloed van ongelijkheid op klimaatimpact, en de implicaties van deze invloed voor klimaatveranderingsmitigatiebeleid. Een cruciaal inzicht voor dit onderzoeksproject is dat ongelijkheid de klimaatimpact van een samenleving beïnvloedt via ongelijkheidseffecten op consumptie: (1) ongelijkheid kan positionele consumptie aanjagen; (2) lageinkomenshuishoudens hebben een hogere emissie-intensiteit van consumptie dan hogeinkomenshuishoudens. Niet alleen hebben deze mechanismen mogelijk grote implicaties voor klimaatbeleidsaanbevelingen, een realistische modellering van consumptiedynamieken is belangrijk door de groeiende nadruk op klimaatmitigatie aan de vraagzijde. Mijn benadering bestaat uit het opstellen, calibreren, en simuleren van berekenbare overlappende-generatie-modellen. Rekening houdend met ongelijkheid-consumptie-emissies-kanalen, vergelijk ik de effecten van fiscale klimaatbeleidsmaatregelen in een lange-termijn-algemeen-evenwichtscontext met heterogene agenten. Daarbij focus ik me in het bijzonder op klimaatmitigatie aan de vraagzijde. Vervolgens analyseer ik een prominent voorstel voor klimaatrechtvaardigheid - schuldgefinancieerde intertemporele transfers: de intragenerationele herverdelingseffecten en de klimaatimpact van die mogelijke herverdelingseffecten werden nog niet onderzocht.