Project

Valorisatie van cytokine vallen: IL33 als lead case

Acroniem
IL33-trap
Looptijd
15-10-2016 → 30-06-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
Trefwoorden
cytokine
 
Projectomschrijving

Om de valorisatie van de IL-33 trap via licentie mogelijk te maken zijn nog een aantal belangrijke verbeteringen aan het fusie-eiwit nodig om IL-33 trap te kunnen presenteren als een potentieel “est-in-class”kandidaat geneesmiddel. Een eerste deel van deze IOF aanvraag focuseert op de produceerbaarheid, stabiliteit, homogeniteit, immunogeniciteit en de farmacokinetische  eigenschappen. Een tweede hoeksteen van het valorisatie datapakket zal bestaan uit relevante muismodellen voor de humane aandoeningen.