Project

De verdwaalde ooievaar? Interpretaties en ervaringen van kinderloosheid in 18e- en 19eeeuws België.

Code
01P04915
Looptijd
01-10-2015 → 18-04-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
kinderloosheid
 
Projectomschrijving

Kinderloosheid beïnvloedt menselijke en economische ontwikkeling op verschillende manieren, variërend van de populatiedynamiek en familie structuur aan individuele welzijn. Ondanks het belang ervan, historisch onderzoek over het onderwerp is nog in de kinderschoenen en is er weinig bekend over de macro-niveau ontwikkelingen, micro-niveau paden en coping-strategieën met betrekking tot kinderloosheid in het verleden. Dit project ligt op het kruispunt van de historische demografie en medische geschiedenis, maakt gebruik van een breed scala aan bronnen, zowel kwantitatief als kwalitatief, een vergelijkende en historische setting voor de bespreking van kinderloosheid te bieden. Mijn onderzoek heeft twee hoofddoelstellingen. Ten eerste, ik doel op te sporen en uit te leggen variatie in kinderloosheid door de tijd, ruimte en over sociaal-economische groepen in de 18e en 19e eeuw in België, en door expansie West-Europa. Mijn tweede doel is om te onderzoeken hoe kinderloosheid werd ervaren en omgegaan met op individueel niveau. Dit project zal daarom niet alleen zorgen voor een uitgebreid en uniek inzicht in historische kinderloosheid, maar zal ook een vergelijkend perspectief in ons begrip van de huidige niveaus en determinanten van kinderloosheid en bijdragen aan diverse internationale debatten, met betrekking tot de historische 'waarde' van de kinderen, de determinanten van de 19de-eeuwse vruchtbaarheid achteruitgang en de sociale mechanismen achter voortplantingsgedrag in het verleden.