Project

Training of a new generation of researchers in Innovative Electrochemical OXidation processes for the removal and analysis of micro-pollutants in water streams (INNOVEOX)

Code
01IT2722
Looptijd
01-06-2023 → 31-05-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical separation and detection techniques
    • Instrumental methods
Trefwoorden
afvalwater Temperatuur-responsieve vloeistofchromatografie geavanceerde oxidatieprocessen
 
Projectomschrijving

In dit project worden micropolluenten in afvalwater geanalyseerd door middel van temperatuur

 

responsieve vloeistofchromatografie (TRLC). Naast de synthese en het pakken van TRLC kolommen

worden ook nieuwe technieken ontwikkeld om waterverontreinigingen te analyseren, zoals het

koppelen van TRLC met een brekingsindexdetector en het gebruik van TRLC als eerste dimensie in

2D-LC.