Project

Validatie van een risicoscore voor geneesmiddelengerelateerde problemen bij gehospitaliseerde ouderen