Project

Geïntegreerde visie op verstoringen van de vroege hersenontwikkeling

Acroniem
BRAINVIEW
Code
41F08915
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological and physiological psychology
    • General psychology
    • Other psychology and cognitive sciences
Trefwoorden
geheugen
 
Projectomschrijving

Vroeg begin neurologische aandoeningen zoals autisme spectrum stoornissen (ASS) en attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) zijn vrij algemeen, en bij meer dan 30 miljoen kinderen in Europa. De aandoeningen dragen een enorme last voor de patiënten en hun families en de samenleving in het algemeen. Deze last is gekoppeld aan hun chronisch beloop en de afwezigheid van curatieve behandelingen. Deze neurologische aandoeningen wordt gedacht dat ze het gevolg zijn van de verstoring van de normale ontwikkeling van de hersenen en aanverwante neurobiologische mechanismen tijdens de prenatale en vroege postnatale periode. Recente ontwikkelingen in de technologie, de infrastructuur en de analytische tools kunnen ons nu om deze verstoringen in de ontwikkeling van de hersenen in de prenatale en vroege postnatale periode te identificeren, te onderzoeken hoe dit afbreuk doet aan de ontwikkeling van belangrijke sociale, aandachtsproblemen, motorische en cognitieve vaardigheden, en helpt inzicht in de mechanismen die leiden tot neurologische aandoeningen. Dit is bevorderlijk voor de ontwikkeling van nieuwe benaderingen voor de vroegtijdige opsporing, diagnose en behandeling. BRAINVIEW ETN biedt een multidisciplinaire en intersectorale (universiteiten, bedrijven, patiëntenorganisaties) netwerkomgeving waarin cutting-edge wetenschap wordt gecombineerd met de opleiding van jonge onderzoekers in een dergelijke aanpak.